Bí thư tỉnh đoàn

Cập nhập tin tức Bí thư tỉnh đoàn

Ông Nguyễn Hồng Sáng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

Ông Nguyễn Hồng Sáng vừa được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương.

Ra mắt BCH Tỉnh đoàn Nghệ An

Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An sáng nay đã bầu ông Phạm Tuấn Vinh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn và 4 Phó Bí thư.