Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa bế mạc, theo đó đã đề ra nhiều mục tiêu mang tính đột phá trong những năm tới. Nhân dịp này, phóng viên VOV phỏng vấn bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu về trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Bà Giàng Páo Mỷ cho biết, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025

PV: Xin chúc mừng bà vừa được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV. Những thành công nổi bật nhất của Đại hội lần này là gì thưa bà?

Bà Giàng Páo Mỷ:

 Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín và năng lực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong đó thống nhất cao về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó xác định mục tiêu cao nhất là xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Quảng trường thành phố Lai Châu.

PV: Với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, bà xác định trọng trách của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và cá nhân bà như thế nào?

Bà Giàng Páo Mỷ:

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV cũng như là cá nhân tôi rất vinh dự, tự hào khi được Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng giao trọng trách. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và Quy chế làm việc; kế thừa và phát huy kinh nghiệm hơn 70 năm xây dựng Đảng bộ.

Tiếp nối truyền thống của Đảng bộ, của Ban Chấp hành qua mỗi nhiệm kỳ, BCH khóa mới sẽ đoàn kết, thống nhất, nêu gương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV bằng các chương trình, kế hoạch và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp, làm sao để đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Mỗi đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như cá nhân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, tâm huyết, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh đã quy hoạch 2 vùng phát triển kinh tế động lực, lấy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung làm mũi nhọn.
Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh đã quy hoạch 2 vùng phát triển kinh tế động lực, lấy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung làm mũi nhọn.

PV: Sau hơn 15 năm chia tách, thành lập, Lai Châu đã phát huy tiềm năng, lợi thế và có nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc. Đại hội lần này cũng xác định mục tiêu "dài hơi" phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, vậy địa phương phải làm gì để cụ thể hóa mục tiêu này thưa bà?

Bà Giàng Páo Mỷ:

 Hơn 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thì Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã xác định và thống nhất 4 nhiệm vụ đột phá là:

Một là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng các công trình giao thông huyết mạch nối trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Hai là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ba là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế và đẩy mạnh khởi nghiệp, sáng tạo.

Bốn là phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, để tạo ra sản phẩm chủ lực và sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế cao.

PV:Trân trọng cám ơn bà đã trả lời phỏng vấn./.

Theo VOV