Bị vợ cắm sừng

Cập nhập tin tức Bị vợ cắm sừng

Nỗi ấm ức của người chồng bị bạn thân 'cắm sừng'

Người đàn ông không mảy may nghi ngờ sẽ có ngày vợ đèo bòng, để rồi phút nóng giận gây nên rồi để phải vào trại giamm bóc lịch.