Biển Bạc

Cập nhập tin tức Biển Bạc

Biển Bạc & LifeTek: Hợp tác phát triển công nghệ an ninh Việt

Ngày 01/10/2021, tại Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Biển Bạc diễn ra lễ ký kết chiến lược giữa Công ty Cổ phần Biển Bạc và Công ty Cổ phần Công Nghệ LifeTek.