biến game thủ reports EmPlus

Cập nhập tin tức biến game thủ reports EmPlus

Cuối cùng thì 500 anh em game thủ cũng "giương cờ trắng" trước gái xinh và ngôn tình

Cuộc chiến cuối cùng đã đi đến hồi kết, ngôn tình và gái xinh đã thắng!