biển và hải đảo

Cập nhập tin tức biển và hải đảo

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo

Là địa phương có nhiều lợi thế về biển và hải đảo, Kiêm Giang luôn chủ động trong phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ môi trường.

Khai thác tài nguyên biển hài hòa với bảo vệ môi trường

Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành vùng kinh tế biển đa ngành từ công nghiệp, du lịch, thủy sản song song với bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường biển.