biển xe

Cập nhập tin tức biển xe

Tôi có xe tải thùng 2,5T đăng ký tên cá nhân (phục vụ hoạt động của gia đình). Vậy theo Thông tư số 58, tôi có phải đổi sang biển vàng không?

Giải mã những ký tự 'bí ẩn' trên biển số xe quân đội

Nhiều người thắc mắc về các chữ cái, ký tự đặc biển trên những chiếc xe mang biển kiểm soát màu đỏ (biển kiểm soát dành riêng cho quân đội) như: KA, QH, TM,...