Sáng ngày 8/6, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2018 - 2023; Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và Chương trình Giao lưu “Phụ nữ Thủ đô Tự tin - Hội nhập - Kết nối thành công”.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội LHPN Hà Nội được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, có sức lan tỏa, tôn vinh, nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Tại hội nghị đã biểu dương 30 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến khen thưởng của UBND thành phố và 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu khen thưởng của Hội LHPN Thành phố.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Thành Ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Đỗ Anh Tuấn, Thành Ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết: "Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thành phố Hà Nội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình được cải thiện; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được Hội phát động có sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực”.

Bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, 75 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn ngân vang, thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua, ý chí quyết tâm của mỗi người dân Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân, biến thành nguồn sức mạnh to lớn đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành thắng lợi vẻ vang.