Bill Hayton

Cập nhập tin tức Bill Hayton

Biển Đông: Ai nắm quá khứ sẽ điều khiển tương lai?

Những bằng chứng không đáng tin cậy đang phủ một lớp mây mù lên những cuộc tranh cãi về vấn đề Biển Đông.

TQ đã chế biến tài liệu về Biển Đông như thế nào

Điều tra các nguồn tài liệu tham khảo mà hai bài báo sử dụng cho thấy chúng cũng đáng ngờ vực như các nghiên cứu trước đó.

Sự thật, điều hư cấu và Biển Đông

Chỉ trong vài tuần tới, các thẩm phán quốc tế sẽ bắt đầu xem xét tính hợp pháp của yêu sách "đường chữ U" của TQ ở Biển Đông.