Bình Ca

Cập nhập tin tức Bình Ca

Tác giả 'Quân khu Nam Đồng' nhận giải Dế Mèn 2021

Nhà văn Bình Ca, tác giả 'Quân khu Nam Đồng' nhận giải Khát vọng Dế Mèn trong Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 2.

 

Tác giả 'Quân khu Nam Đồng' ra tiểu thuyết 'Đi trốn'

"Đi trốn" là cuốn tiểu thuyết hiếm hoi có nhân vật là con em của các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau Hiệp định Geneve 1954.