Tại thời điểm chia tách tỉnh năm 1997, Bình Dương có hơn 14.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12% trên tổng số dân, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 5,8 triệu đồng một năm.

Từ năm 2004 đến nay, Bình Dương đã 6 lần ban hành chuẩn nghèo riêng theo từng giai đoạn phát triển của tỉnh. Các chuẩn nghèo của tỉnh đều cao hơn mức chuẩn nghèo quốc gia.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Bình Dương hiện đạt 152 triệu đồng/năm, tăng gấp 26 lần thời điểm tách tỉnh. Từ cuối năm 2015, Bình Dương là địa phương đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương, tạo dấu mốc quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Cùng với việc hỗ trợ nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, Bình Dương còn thực hiện giải pháp hỗ trợ, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đời sống của người nghèo thông qua các chiều về khả năng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội cơ bản.

anh man hinh 2023 12 25 luc 234809.png

Công tác giảm nghèo có nhận thức mới, cách làm mới mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu.

Giai đoạn 2016 - 2020, Bình Dương áp dụng chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Công tác giảm nghèo có nhận thức mới, cách làm mới mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu. Nghĩa là các hộ nghèo không chỉ được tiếp cận dưới góc độ thu nhập mà còn được xem xét hỗ trợ về khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin và việc làm.

Theo đó, các chính sách hỗ trợ, giải pháp thực hiện cũng mang tính đồng bộ và đầy đủ hơn thông qua rà soát đầu mỗi giai đoạn, hàng năm, định kỳ và đột xuất.

Thông tin hộ nghèo, cận nghèo được thu thập đầy đủ và phân loại các chiều thiếu hụt để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng nhóm hộ, gồm: Hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn mới, Bình Dương giảm dần sự hỗ trợ trực tiếp, không điều kiện chuyển sang tăng dần hình thức hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả. Công tác này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi gợi, động viên ý chí tự vươn lên, vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững của bản thân hộ nghèo.

Đồng thời, Bình Dương tăng cường chính sách tín dụng ưu đãi. Từ năm 2021 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho hơn 2.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền hơn 136 tỉ đồng. Đến đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo Bình Dương giảm còn 1,54%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,47%.

Tại kỳ họp thứ VI, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa IV, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn này quy định tiêu chí thu nhập hộ nghèo ở khu vực nông thôn là 2,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn Trung ương 1,4 lần; tiêu chí thu nhập hộ nghèo khu vực thành thị là 2,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn Trung ương 1,3 lần.

Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tỉnh đã mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo phù hợp với đặc điểm, sự phát triển của địa phương để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Khánh Vy