Bink

Cập nhập tin tức Bink

Binky: ứng dụng vô dụng nhất mọi thời đại nhưng lại cho ta thấy loài người đang sử dụng MXH không mục đích như thế nào

Ứng dụng cho phép bạn kéo tới vô tận, like ảnh lung tung, bình luận này nọ mà ... chẳng ảnh hưởng tới ai vì những hành động đó hoàn toàn vô nghĩa.