bl5

Cập nhập tin tức bl5

Sơ bộ về Bleach ngày đầu mở cửa tại Việt Nam

Về phần gameplay của Bleach, trong phần lớn các nhiệm vụ và giao chiến thì game thủ sẽ đóng vai trò là khán giả ngồi xem các nhân vật hoạt hình tự chạy, đánh nhau.