Blitzcrank Battle

Cập nhập tin tức Blitzcrank Battle

Game mobile về anh chàng người máy Blitcrank bất ngờ xuất hiện

Blitzcrank Battle sẽ là cuộc chiến của những anh chàng người máy hơi nước. Tham gia cuộc so tài, bạn và kẻ thù sẽ được đặt tại 2 bên bờ đối lập và bị ngăn cách bởi một con sông và sử dụng Bàn Tay Hỏa Tiễn để kéo đối thủ về phía mình.