bộ chuẩn giáo viên

Cập nhập tin tức bộ chuẩn giáo viên

"Chuẩn giáo viên mới cần chuẩn tiền lương mới"

Nhiều giáo viên chia sẻ họ sẵn sàng đón nhận một bộ chuẩn đánh giá mới để hoàn thiện bản thân nhưng đi kèm với đó là chế độ tiền lương tương xứng với những đòi hỏi đó.

Sắp đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn mới

Trong năm học 2017-2018, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các bộ chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục