bộ đàm Companion

Cập nhập tin tức bộ đàm Companion

Chiếc bộ đàm 52 năm tuổi này đã đánh dấu bước đi đầu tiên của Nintendo trong ngành công nghiệp đồ chơi điện tử

Được gọi là "Transceiver Companion" hay "Companion", đây là một trong những món đồ chơi điện tử đầu tiên được Nintendo bán ra.