Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính – SIPAS 2020, Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PARINDEX 2020).

Ngân hàng nhà nước quán quân liên tục 6 năm

Báo cáo kết quả Chỉ số PAR INDEX 2020, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng cho biết, 3 đơn vị tiếp tục dẫn đầu trong cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, đều đạt điểm trên 90%.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả 80% - 90% gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả công bố không đơn vị nào có chỉ số CCHC dưới 80%.

{keywords}
 

Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019 (85.63%). Đồng thời tăng 12.18% so với năm 2012 - năm đầu tiên sử dụng công cụ Chỉ số để đánh giá CCHC của các bộ, các tỉnh (75.38%).

Chỉ số CCHC năm 2020 đạt giá trị trung bình cao nhất trong 9 năm triển khai. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ ngôi “quán quân” liên tục trong 6 năm với kết quả là 95.88%. Con số này cao hơn 12.64% so với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị có kết quả thấp nhất với 83.24%.

So sánh kết quả năm 2019 và 2020, có 15/17 bộ tăng cao, trong đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (tăng 5.40%). Riêng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 2.19%, Giáo dục và Đào tạo giảm 1%.

Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, ông Hùng cho biết, có 5/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2019.

Bên cạnh đó, có 2/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2019, đó là các chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” và “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức”.

Cụ thể, chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” giảm 1.80%, từ 84.38% của năm 2019 xuống còn 82.58% năm 2020.

Tương tự, chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức” giảm 0.25%, từ 89.76% của năm 2019 xuống còn 89.51% năm 2020.

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, năm 2020 bổ sung một số tiêu chí mới hoặc cách thức để đánh giá khác so với năm 2019, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới được ban hành.

Nhiều bộ chưa đạt điểm số tại các tiêu chí này, do vậy, giá trị trung bình của các chỉ số thành phần giảm hơn so với năm 2019.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số Bộ chưa đạt kết quả cao trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ; về tuyển dụng công chức, viên chức.

Một số Bộ không đạt số điểm tối đa tại tiêu chí thành phần “Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức”.

Đối với các tỉnh, thành phố, kết quả được phân theo 3 nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, trong đó có Quảng Ninh, Hải Phòng. 

Có 56 tỉnh, thành ở nhóm B với đạt kết quả từ 80-90%. 

Nhóm C có 5 tỉnh, thành với kết quả từ 70 đến dưới 80%. Không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

{keywords}
 

Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính cũng cho hay, so với năm trước, có 58 tỉnh, thành tăng cao hơn, trong đó tăng điểm cao nhất là Bến Tre (tăng 9.42%), tăng thấp nhất là Thái Bình (tăng 0.70%).

Mặc dù vậy, vẫn còn 5 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC giảm so với năm trước là Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Kiên Giang. Trong đó, đơn vị giảm nhiều nhất là Phú Yên (giảm 3.94%).

Chỉ số hài lòng của người dân tăng dần qua các năm

Kết quả SIPAS năm 2020 cho thấy, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 85,48%.

Kết quả cũng nêu nhiều con số đáng chú ý. Đó là 5,13% người dân ở cả 63 tỉnh thành phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công. 

Có 1,23% người dân ở 57/63 tỉnh thành bị phiền hà, sách nhiễu. Có  0,59% người dân ở 48/63 tỉnh thành phản ánh phải nộp tiền “bôi trơn”. Và có 4,09% người dân ở 62/63 tỉnh thành bị trễ hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong số những người bị trễ hẹn này, có 58,64% không được thông báo về việc trễ hẹn, 59,06% không được xin lỗi.

Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất và tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là 20,08%.

Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm cao nhất là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.

Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm thấp nhất là: Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và  Bình Phước.

So với năm 2017, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng dần qua mỗi năm, từ mức 80,9% năm 2017 lên mức 85,48% năm 2020.

Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số cao nhất và tỉnh có chỉ số thấp nhất được thu hẹp dần, từ 28,05% xuống 20,08%.

Chỉ số SIPAS cũng đã và đang tạo ra những thay đổi trong tư duy, phong cách, văn hóa thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân. Đồng thời thể hiện những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền vì dân, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, gần gũi và lắng nghe người dân.

Thu Hằng

Bộ Nội vụ quy định công chức, viên chức không mặc quần bò đi làm

Bộ Nội vụ quy định công chức, viên chức không mặc quần bò đi làm

Bộ Nội vụ yêu cầu trang phục của công chức, viên chức, người lao động khi đi làm phải lịch sự, không được mặc quần bò, váy dài quá đầu gối và không xẻ tà quá cao.