Đề cập về tiến độ của Bộ GTVT thu hồi, trả lại nhà nước 75,01% cổ phần bán trái luật cổ phần tại cảng Quy Nhơn, trong buổi họp báo quý I/2019 của Bộ tối nay, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ đã giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và công ty Hợp Thành trao đổi nhiều cuộc và có biên bản làm việc về nguyên tắc sẽ lấy lại cổ phần 75% bán.

Bộ GTVT đã cập nhật, liên tục có báo cáo lên Chính phủ. Bộ tiếp tục giao Vinalines thực hiện trên nguyên tắc giao lại và cơ chế quản lý cảng Quy Nhơn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Phía công ty Hợp Thành đề nghị thành lập tổ công tác đàm phán về mua cảng trước kia.

“Hiện nay các bên đã cơ bản thống nhất tiến hành các thủ tục chuyển giao lại hơn 75,01% cổ phần trước đây Nhà nước thoái vốn và thu hồi về cho Nhà nước. Việc xử lý thanh toán trên cơ sở chi phí lợi ích giữa các bên theo pháp luật”, ông Đông nói.

Bộ GTVT đã thu hồi 2 văn bản trước đây có nội dung không đúng với quy định nhà nước về cổ phần hoá cảng Quy Nhơn.

Bộ này cùng Vinalines cũng tiến hành thủ tục pháp lý đăng ký lại số cổ phần và chuyển sang Nhà nước nắm giữ.

Cảng Quy Nhơn được thành lập từ đầu năm 1976, do Cục Đường biển trực tiếp quản lý. Cuối năm 2009, Bộ GTVT chuyển cảng này từ Cục Đường biển về Vinalines.

{keywords}
Cảng Quy Nhơn

Vinalines sau đó chuyển cảng Quy Nhơn thành công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập, là công ty con của Vinalines.

Năm 2013, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, với tên gọi công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, vốn điều lệ hơn 404 tỷ đồng, trong đó Vinalines nắm giữ 75,1%, còn lại các cổ đông nắm giữ 24,9%.

Theo kết luận thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hoá cảng Quy Nhơn. 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Bộ GTVT chủ trì, thu hồi 75% cổ phần tại cảng Quy Nhơn đã được Bộ cho phép chuyển nhượng cho công ty Hợp Thành.

Kết luận thanh tra cảng Quy Nhơn: Chuyển UB Kiểm tra xử lý cán bộ TƯ

Kết luận thanh tra cảng Quy Nhơn: Chuyển UB Kiểm tra xử lý cán bộ TƯ

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đến UB Kiểm tra TƯ để xem xét, xử lý những cán bộ thuộc diện TƯ quản lý.

Vũ Điệp