Theo công bố của Bộ LĐ-TB&XH, để các số điện thoại đường dây nóng có nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ giải đáp về nội dung được phân công.

Cụ thể các số điện thoại được phân công nội dung tiếp nhận, giải đáp như sau:

Đường dây nóng: 0886487322. Lĩnh vực giải đáp: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. (Vụ Bảo hiểm xã hội giải đáp).

Đường dây nóng: 0911011166. Lĩnh vực giải đáp: Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Vụ Pháp chế giải đáp).

{keywords}
Người lao động và người sử dụng lao động có thắc mắc về chính sách hỗ trợ gói 26.000 tỷ có thể gọi số đường dây nóng do Bộ LĐ-TB&XH công bố

Đường dây nóng: 0911151166. Lĩnh vực giải đáp: Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. (Cục Việc làm giải đáp).

Đường dây nóng: 0911154488. Lĩnh vực giải đáp: Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. (Cục Quan hệ lao động và tiền lương giải đáp).

Đường dây nóng: 0911191122. Lĩnh vực giải đáp: Chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn; chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách. (Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH giải đáp).

Đường dây nóng: 0911041122. Lĩnh vực giải đáp: Về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo (bạn đọc liên hệ Thanh tra bộ).

G.Văn

26.000 lao động tự do đang khó khăn ở TP.HCM, khẩn trương rà soát để hỗ trợ

26.000 lao động tự do đang khó khăn ở TP.HCM, khẩn trương rà soát để hỗ trợ

TP.HCM có khoảng 27.000 người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND thành phố.