bỏ lọt tội phạm

Cập nhập tin tức bỏ lọt tội phạm

Chủ tịch nước: Ngăn chặn lạm quyền, xâm phạm công dân

Chủ tịch nước giao ngành kiểm sát đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, ngăn chặn trường hợp lạm quyền, xâm phạm các quyền của công dân, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Chủ tịch nước: Không để có án oan, bỏ lọt tội phạm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong xét xử, yêu cầu cao nhất là ra bản án đúng luật, không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.