bò nhập khẩu

Cập nhập tin tức bò nhập khẩu

Đầu tháng 7/2022, Vinamilk đã nhập khẩu trực tiếp 1.550 con bò sữa HF thuần chủng từ Mỹ, về nhập đàn tại các trang trại Vinamilk Green Farm ở Thanh Hóa và Quảng Ngãi, nâng tổng quy mô đàn tại các trang trại này lên 20.000 con.