Bỏ Nhiệm Sở

Cập nhập tin tức Bỏ Nhiệm Sở

Liên quan tới việc nhiều cán bộ xã Xuân Bình bỏ nhiệm sở đi du lịch, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã có hình thức kỷ luật khiển trách tập thể, cá nhân liên quan.

Xem xét kỷ luật loạt lãnh đạo, cán bộ ở Thanh Hóa bỏ nhiệm sở đi du lịch

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết các phòng, ban chuyên môn đang làm việc với xã liên quan tới việc lãnh đạo, nhân viên bỏ nhiệm sở đi du lịch.