bo nhiem

Cập nhập tin tức bo nhiem

Công an tỉnh Bình Dương có Giám đốc mới

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh.

Cục trưởng chế biến nông lâm làm Thứ trưởng Nội vụ

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Cục trưởng Cục chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối, Bộ NN&PTNT, tiến sỹ Kinh tế, vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.