bổ nhiệm Thứ trưởng

Cập nhập tin tức bổ nhiệm Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, Y tế

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Theo tin từ VPCP, Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Bổ nhiệm lại 4 Thứ trưởng

Thủ tướng vừa bổ nhiệm lại 4 Thứ trưởng thuộc Bộ Công Thương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Đinh Quế Hải làm Thứ trưởng, Phó CN UB Dân tộc

Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2010 - 2015 được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.