Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm.

Quân đội luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán.

Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu được triển khai, đường mòn lối mở được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời việc xuất, nhập cảnh trái phép. 

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận hội nghị

Việc tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị huấn luyện chu đáo, chỉ đạo ra quân huấn luyện năm 2021 nhanh gọn, an toàn.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự. Chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Nhiệm vụ tác chiến điện tử, không gian mạng được triển khai hiệu quả.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin liên lạc, cơ yếu và các mặt công tác khác được thực hiện đồng bộ, kịp thời, chu đáo bảo đảm toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Hoạt động công tác Đảng, công chính trị được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là lãnh đạo Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả....

Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện, rà soát chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng ở các cấp. Hoàn chỉnh quy hoạch đội ngũ cán bộ, chỉ huy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Trận địa chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2021. Toàn quân tập trung triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Ông cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tiến hành công tác dân vận, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo tốt hoạt động công tác Đảng, công chính trị trong các nhiệm vụ.

Triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch đã xác định. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm toàn quân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ được giao.

Trần Thường

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ chính sách quân sự trước thách thức mới

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ chính sách quân sự trước thách thức mới

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cho biết.