Thông tin được Kiểm toán Nhà nước cho biết, sau khi hoàn thành việc kiểm toán vốn, quản lý và sử dụng vốn tại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Bộ Tài chính giai đoạn 2011 đến 2017, cùng 24 tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước và ở các địa phương, Kiểm toán Nhà nước đã được ra một loạt yêu cầu, kiến nghị đối với cơ quan chủ quản.

{keywords}
Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính thu hồi hàng nghìn tỷ đồng tiền nợ đọng và thoái vốn

Về việc quản lý và sử dụng vốn tại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, việc sử dụng quỹ được các đơn vị thực hiện theo quy định. Số dư quỹ đến 31/12/2017 là hơn 112 nghìn tỷ đồng, song còn tồn tại, thiếu sót.

Ngoài ra, một số địa phương chưa nộp số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của các Tổng công ty trực thuộc UBND tỉnh, thành phố đến 31/12/2017 số tiền 1.544 tỷ đồng. Một số tập đoàn, tổng công ty chưa xác định đầy đủ các khoản phải nộp về Quỹ; sử dụng Quỹ không đúng quy định; chậm bàn giao, thu nộp về quỹ khi chuyển sang công ty cổ phần.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Bộ Tài chính thu hồi về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp 3.536 tỷ đồng, thu hồi các khoản nợ tồn đọng 1.218 tỷ đồng. Tổng thu hồi nợ đọng và thoái vốn là hơn 4.754 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời và sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

(Theo Dân Trí)