Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế còn nhiều phức tạp, Việt Nam và Hàn Quốc vẫn có sự hợp tác chặt chẽ như việc duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao để tăng cường sự tin cậy chính trị-ngoại giao.