Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh

Tân Thủ tướng, bộ trưởng và ưu tiên hành động

Tân Thủ tướng và các bộ trưởng, thành viên Chính phủ ngay khi nhậm chức đã có những ưu tiên, kế hoạch hành động rõ ràng theo lĩnh vực phụ trách.

Nguyên Bộ trưởng Công thương day dứt việc chưa xong

Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng băn khoăn, day dứt những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua.