Bộ trưởng KHĐT

Cập nhập tin tức Bộ trưởng KHĐT

'Tiền mua được mạng sống, pháp luật sẽ méo mó'

Thảo luận các tội phạm kinh tế trong bộ luật Hình sự sửa đổi hôm nay, nhiều ĐB phản biện quan điểm của Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh.

Thủ tướng: Của tư nhân sẽ không có tiêu cực

Người dân quản lý sẽ tốt hơn vì đó là tiền của họ, đồng tiền đi liền khúc ruột - Thủ tướng nói.