Tân Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết sẽ "ưu tiên một chương trình hành động “Vì một xã hội thông tin lành mạnh” trong thời gian tới. Rất khó khăn, nhưng tôi tin sẽ khắc phục được".

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã được Quốc hội phê chuẩn chức danh bộ trưởng với số phiếu 85,83%.

{keywords}

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Hoàng Long

Xin chúc mừng bộ trưởng. Ông có suy nghĩ gì khi trở thành người đứng đầu ngành thông tin - truyền thông?

Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước chặng đường sắp tới, nhiệm vụ sắp tới. Tôi rất xúc động khi được giao phó trọng trách của một lĩnh vực quan trọng này.

Hôm nay, chúng ta đang sống giữa một thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin phát triển mang lại những giá trị thật to lớn cho xã hội, nhưng nó cũng sẽ làm thay đổi những giá trị thuộc về con người. Đó là một thách thức có thật không phải giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn.

Nền tảng công nghệ thông tin là trụ cột quan trọng của ngành truyền thông. Ở một mức độ nào đó chúng ta đã bắt kịp xu hướng mới, nhưng trong tương lai chúng ta phải nỗ lực liên tục để không rơi vào tình trạng lạc hậu.

Tôi thừa nhận thực trạng mà chúng tôi chưa tìm ra được giải pháp là việc quản lý mạng xã hội. Đây không chỉ là khó khăn của Việt Nam, mà các quốc gia khác cũng vậy.

Tìm kiếm một giải pháp hợp lý quản lý mạng xã hội để biến thành một công cụ hữu ích là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của tôi. Tôi cũng ưu tiên một chương trình hành động “Vì một xã hội thông tin lành mạnh” trong thời gian tới. Rất khó khăn, nhưng tôi tin sẽ khắc phục được.

Bộ trưởng có thể cho biết những mục tiêu trước mắt mà ông sẽ tập trung thực hiện?

Tôi sẽ tiếp tục những nhiệm vụ và chiến lược ngành thông tin - truyền thông đã đề ra của lãnh đạo ngành. Đó là các đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020; đào tạo - phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020; quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

Đặc biệt, tôi quan tâm đến hai mục tiêu quan trọng khác là:

Một, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để Luật báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sớm được đi vào đời sống. Bên cạnh đó nghiên cứu để xây dựng Luật quản lý mạng xã hội dựa trên tinh thần nghị định 72.

Hai, khuyến khích, xây dựng và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp của Việt Nam.

Công việc khá nhiều và khá khó khăn nhưng với tinh thần cống hiến vì mục tiêu chung của quốc gia, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của Chính phủ và dư luận trong thời gian tới.

Theo Tuổi Trẻ