- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT sẽ kiên quyết thực hiện luân chuyển cán bộ, xoá bỏ khuynh hướng cục bộ khép kín trong từng cơ quan, đơn vị.

Sáng nay, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng chi bộ.

{keywords}
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Lộc

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Trong năm 2017, cấp ủy và UB Kiểm tra các cấp đã tiến hành 58 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, toàn Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật, chỉ có 4 đảng viên vi phạm quy định về kế hoạch hoá gia đình.

Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại như: Năng lực lãnh đạo của một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị có những điểm còn hạn chế; Tình trạng cơ quan báo chí và nhà báo lạm quyền, lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi, trục lợi và làm trái pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp nhà báo ngày càng gia tăng...

Xây dựng quy định trách nhiệm của cán bộ khi dùng mạng xã hội

Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong năm qua, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018.

Cụ thể, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giáo dục chính trị, tích cực tham gia chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí và phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại để đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Xuân Lộc

“Đảng ủy của Bộ cũng nên nghiên cứu xây dựng quy định ứng xử nguyên tắc và trách nhiệm khi cán bộ, đảng viên của Bộ sử dụng mạng xã hội, tạo sự đồng thuận chung và hiệu ứng tích cực”, Bộ trưởng nói.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết TƯ 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 về chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề 2018. Chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, phê bình, tự phê bình tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy định, đúng thực chất.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc chương trình hành động, thực hiện nghị quyết hội nghị TƯ 6 khoá 12 phù hợp với tình hình thực tế, tạo chuyển biến tích cực, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn liền với triển khai nghị quyết, kết luận về phát triển KTXH, ngành TT&TT phải là ngành mũi nhọn cho sự phát triển đó.

Tập trung nâng cao sinh hoạt chi bộ, gắn với triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm phát triển đảng viên, triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát năm 2018, cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ chi bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác và thống nhất trong từng chi bộ, đảng bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy cùng Ban cán sự tham gia xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, luân chuyển cán bộ ở những nơi nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như ở nơi cấp phép. Chuyển đổi vị trí công tác với công chức ở từng đơn vị...

“Tới đây, Ban cán sự Đảng bộ sẽ kiên quyết làm việc này, kể cả cấp trưởng các đơn vị có thể luân chuyển như vụ trưởng, cục trưởng, xoá bỏ khuynh hướng cục bộ khép kín trong từng cơ quan, đơn vị.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên được xây dựng thành kế hoạch, đảm bảo điều động luân chuyển tiến hành theo định kỳ, đảm bảo dân chủ khách quan, đúng quy định”, Bộ trưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Tôi lo lắng cán bộ, đảng viên tìm thông tin xấu'

Ông Võ Văn Thưởng: 'Tôi lo lắng cán bộ, đảng viên tìm thông tin xấu'

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ bày tỏ lo lắng cán bộ, đảng viên đi tìm nhiều thông tin xấu trên mạng, làm phức tạp tình hình.

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng và tương đương được TƯ luân chuyển, đến nay có 9 người được vào TƯ khóa 12, người làm bí thư tỉnh ủy, người giữ chức bộ trưởng.

Đã bị khởi tố có thể khai trừ Đảng bất kỳ lúc nào

Đã bị khởi tố có thể khai trừ Đảng bất kỳ lúc nào

Khi đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để điều tra, xét xử, tổ chức đảng có thể ra quyết định xử lý kỷ luật bất cứ lúc nào.

Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đảng viên sẽ bị khai trừ nếu đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo.

Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Tổng bí thư ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Hương Quỳnh