Bộ trưởng Y tế

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Y tế

Bộ trưởng Tiến bỏ tiền mua mì tôm tặng bệnh nhân

Bà Tiến đã trích tiền túi tặng 10 thùng mỳ tôm, 10 thùng sữa cho người bệnh.

Bộ trưởng Y tế không muốn ngành áp chót bảng cải cách

Dù tăng 1 bậc song kết quả chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế vẫn xếp 17/19 bộ ngành.