Có 4 vị trí thi tuyển lần này, trong đó có 3 vị trí cấp trưởng và 1 cấp phó, gồm: Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Tư pháp vừa ký quyết định phê duyệt đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ.

{keywords}

Thi tuyển giúp nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Ảnh minh họa, nguồn tuyencongchuc.vn

Việc tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

Theo Bộ Tư pháp, việc thí điểm thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Bộ trưởng quản lý thống nhất công tác cán bộ. Bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, dân chủ và cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức thi tuyển.

Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của từng vị trí thi tuyển; cách thức thi phải bảo đảm lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu công việc.

Thời gian tổ chức thi dự kiến trong nửa đầu tháng 7 tới.

Theo VOV