bồi thường đất đai

tin tức về bồi thường đất đai mới nhất

Căn cứ xác định giá trị tài sản khi được Nhà nước bồi thườngicon
Hồi âm26/05/20200

Căn cứ xác định giá trị tài sản khi được Nhà nước bồi thường

Thành phố có dự án mở rộng tuyến đường qua nhà tôi. Nằm trong khu vực dự án nên có nhiều tài sản và diện tích đất bị thu hồi.