UBND TP Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn. TP Hà Nội dự kiến cuộc đối thoại sẽ diễn ra vào ngày 28/10.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì buổi đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Tham gia phiên đối thoại còn có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

TP Hà Nội tổ chức phiên đối thoại nhằm thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: Phạm Hải).

Thông qua cuộc đối thoại, lãnh đạo TP Hà Nội sẽ nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Cuộc đối thoại cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của TP.

Việc TP Hà Nội tổ chức đối thoại còn tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp cuộc đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ giao các sở chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể. Với những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nội dung đối thoại còn là trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố. Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Hội nghị sẽ không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.