bolognese

Cập nhập tin tức bolognese

Thị trưởng thành phố Ý: "Làm gì có loại spaghetti nào tên là bolognese! Gọi tên sai hết rồi"

Mấy ông người Ý bản địa trong đó có thị trưởng thành phố Bologna khẳng định rằng không có loại spaghetti nào tên là bolognese hết, đó là "fake news" thôi.