Bonfire

Cập nhập tin tức Bonfire

Facebook lặng lẽ thử nghiệm ứng dụng chat mới tại Đan Mạch

Ứng dụng mới này có tên Bonfire, dùng để thực hiện cuộc gọi video nhóm với nhiều hiệu ứng đi kèm. Hiện tại, ứng dụng chỉ mới có mặt trên iOS và yêu cầu tài khoản từ Đan Mạch.