Borrowed Time

Cập nhập tin tức Borrowed Time

Mất 5 năm để Pixar thực hiện xong bộ phim dài ... 5 phút

(GameSao.vn) - Đó chính là phim ngắn "Borrowed Time", một tác phẩm u ám và trưởng thành khác hẳn phong cách bình thường của xưởng Pixar.