Boyan Slat

Cập nhập tin tức Boyan Slat

Có một bãi rác rộng bằng 480 lần Hà Nội ngoài khơi Thái Bình Dương, và một chàng trai chuẩn bị dọn sạch nó

Ước mơ của Boyan Slat thể hiện khả năng của cả một thế hệ trẻ, thế hệ sẽ thay đổi thế giới này.

Nhà phát minh 21 tuổi và dự án làm sạch đại dương

 Boyan Slat – người sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận The Ocean Cleanup đã phát triển một bộ thu lượm rác hứa hẹn là sẽ làm sạch các đại dương trên thế giới trong vòng 5 năm