bức thư gửi mẹ của tử tù

Cập nhập tin tức bức thư gửi mẹ của tử tù

Xúc động với bức thư gửi mẹ của một tử tù

Mẹ hãy bảo trọng! Ngày mai con phải đi rồi. Hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học được cách có trách nhiệm với chính mình, tự mình tìm được hạnh phúc cho chính mình…