buff game

Cập nhập tin tức buff game

GFL Thích Bổn Thuận lên tiếng tố cáo caster Tiến Hoàng Viruss và Bờm Alo Xinh Buff Elo

Đại sư nổi tiếng của LMHT Thích Bổn Thuận bất ngờ lên tiếng tố cáo 2 Streamer nổi tiếng là Viruss và Bờm Alo Xinh sử dụng Buff Elo để có thể thắng trận chuỗi KC 2