bug LoL

Cập nhập tin tức bug LoL

(GameSao.vn) – Giáp Thiên Thần, Zac và Taric đang là tâm điểm.

[LMHT] Azir “thọt” nặng bởi lỗi nghiêm trọng

(GameSao.vn) – Khi Binh Sĩ Cát không nghe lời Hoàng Đế Sa Mạc…