bunnyhopping

Cập nhập tin tức bunnyhopping

Apex Legends: Nhảy bunny làm chia rẽ cộng đồng

(GameSao.vn) – shroud đã người ủng hộ sử dụng kỹ thuật này trong game.