bút tích

Cập nhập tin tức bút tích

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Nhiều tài liệu bút tích của Tổng bí thư Lê Duẩn được công bố tại triển lãm “Tổng bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bảo tàng ‘đặc biệt’ xuống cấp, bút tích Đại tướng úa vàng

Bảo tàng “độc nhất vô nhị” này hiện có trên 200 hiện vật của hai cuộc chiến tranh vệ quốc được nhân dân trong vùng sưu tập lại.