bút tích

Cập nhập tin tức bút tích

Bảo tàng ‘đặc biệt’ xuống cấp, bút tích Đại tướng úa vàng

Bảo tàng “độc nhất vô nhị” này hiện có trên 200 hiện vật của hai cuộc chiến tranh vệ quốc được nhân dân trong vùng sưu tập lại.