- Không phải chỉ có luật phòng chống tham nhũng hay kê khai tài sản mà tất cả bộ máy minh bạch, đúng thì không thể có cách nào tiêu cực, nhũng nhiễu được - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc 2 ngày rưỡi chất vấn của QH.

Sau phiên chất vấn, Chủ tịch QH nêu ra một số vấn đề phải tiếp tục triển khai trong thời gian tới mà trước tiên là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đánh giá cao các giải pháp của Chính phủ, Chủ tịch QH cho biết QH đã quyết một số vấn đề để giải quyết một số khó khăn đặc biệt, như dành ngân sách 16 ngàn tỷ đồng để hỗ trợ ngư dân.

{keywords}
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Minh Thăng
Chủ tịch QH cũng lưu ý: An ninh nợ công đang bị đe dọa do cơ cấu của nợ công và nguồn trả nợ công thiếu cân đối, do bội chi và vay thêm để trả nợ công nên đã hạn chế phát triển, tăng cường trả nợ. Đây là vấn đề cần được rà soát, đánh giá, điều chỉnh và xem xét nghiêm túc thận trọng để đảm bảo an toàn an ninh tài chính quốc gia, rộng hơn là đảm bảo kinh tế vĩ mô vững chắc.

Chủ tịch QH yêu cầu cần tiếp tục đổi mới hệ thống pháp luật, cải cách nền hành chính và thủ tục theo tinh thần công khai, minh bạch, rõ ràng thẩm quyền của Nhà nước và nhân dân.

“Trên tinh thần đó cần giảm tối đa thủ tục hành chính và quy định rõ trong các luật, cái gì cấm phải nói luôn vào luật, không có văn bản hướng dẫn bên dưới nữa để hạn chế tiêu cực, tham nhũng, tạo quyền dân chủ cho người dân và doanh nghiệp”, ông nhấn mạnh.

Về phòng chống tham nhũng, theo đánh giá của Chủ tịch QH, những chất vấn của các ĐBQH về vấn đề này một lần nữa thể hiện quyết tâm của QH. Cuộc đấu tranh này dù đã có chuyển biến nhưng chưa đẩy lùi và chặn đứng được, còn phức tạp và diễn biến ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp.

“Đây là nhiệm vụ sống còn của chế độ chúng ta, cuộc đấu tranh này cấp bách, gian khổ, khẩn trương nhưng phải kiên trì và phải có biện pháp. Từ thể chế phải tiếp tục đổi mới như trên cũng là giải pháp chống tham nhũng. Không phải chỉ có luật phòng chống tham nhũng hay kê khai tài sản mà tất cả bộ máy minh bạch, đúng thì không thể có cách nào tiêu cực, nhũng nhiễu được” - lời Chủ tịch QH.

Cẩm Quyên