cá chết trên kênh nhiêu lộc

Cập nhập tin tức cá chết trên kênh nhiêu lộc

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sáng 4/4, cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bất ngờ chết nổi trắng mặt nước, cùng đó hàng ngàn con ngoi ngóp lên thở vì thiếu ô-xi…

TP.HCM công bố nguyên nhân 14 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc

Cơn mưa đầu mùa cuốn dòng nước ô nhiễm từ thượng nguồn đổ xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè làm cá chết hàng loạt.