Để việc thu hái kịp mùa vụ, đảm bảo chất lượng hạt cà phê, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thu hoạch cà phê đảm bảo tỷ lệ quả chín khi hái đạt trên 85%; trường hợp tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín đạt tối thiểu 80% trở lên; đặc biệt không thu hái quả cà phê xanh. 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột chủ động ký hợp đồng thực hiện chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân trồng cà phê theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ. 
Niên vụ 2022 – 2023, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột có kế hoạch thu mua, chế biến khoảng 220 tấn cà phê nhân phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản. 
Chế biến cà phê bột ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Thu hoạch cà phê ở vùng trồng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Phơi cà phê nhân đạt chuẩn ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Phơi cà phê đạt chuẩn ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Niên vụ 2022 – 2023, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột có kế hoạch thu mua, chế biến khoảng 220 tấn cà phê nhân phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản. 

Vũ Sinh