ca si Isaac

Cập nhập tin tức ca si Isaac

Isaac 365 lần đầu trả lời những tin đồn giới tính

Isaac thẳng thắn chia sẻ, anh chưa từng lo lắng về việc khán giả nghĩ mình ‘cong’ hay ‘thẳng’, càng không muốn giải thích bởi như vậy chỉ thể hiện thái độ kỳ thị người khác.