cá thể đực

Cập nhập tin tức cá thể đực

Những loài vật có "nữ quyền" tuyệt đối trong tự nhiên

Bạch tuộc cái dường như không coi bạn trai và bữa ăn tối của chúng là 2 chuyện riêng rẽ. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là, bạch tuộc cái bóp ngạt bạn tình tới chết sau khi ân ái, rồi kéo xác "chàng" về hang đánh chén.