Các đơn vị có trung tâm sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm các cơ sở giáo dục đại học và các Sở GD-ĐT sau:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Hùng

16 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

16 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.